ห่อท่อยาง

  • Wrapped Rubber Hose

    ห่อท่อยาง

    สายยางหุ้มด้วยมือมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรง 2 ชั้นถึง 4 ชั้นและมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน SAE J20, SAE J30, SAE J100, DIN และ ISO เทคโนโลยีนี้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ใหญ่และต้องใช้แรงดันระเบิดสูง