ท่อข้อต่อตรง

  • Straight Silicone Coupler Hose

    ท่อ Coupler ซิลิโคนแบบตรง

    ท่อซิลิโคนซิลิโคนมีวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงเสริมแรง 3/4 ชั้นซึ่งตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน SAEJ20 สายยางนี้ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นรถแข่งสมรรถนะสูงรถบรรทุกและรถบัสเรือเดินทะเลยานพาหนะสำหรับเกษตรกรรมและนอกทางหลวงดีเซลเทอร์โบและอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป ท่อซิลิโคนแบบตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อแรงกดที่ใช้งานหนักในสภาพแวดล้อมของเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นมิตรอุณหภูมิสูงและช่วงแรงดันต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูง